Notulen ALV 11 mei 2016


Op woensdag 11 mei vond de algemene ledenvergadering plaats. De notulen hiervan zijn inmiddels uitgewerkt en samen met de bijbehorende presentatie te vinden via onderstaande links:

Bij verdere vragen naar aanleiding hiervan kan je mailen naar het Woonbestuur. De volgende ALV zal plaatsvinden op 5 oktober 2016.