Bewonersvereniging


De bewonersvereniging behartigt bewonersbelangen in de breedste zin van het woord. In samenwerking met diverse commissies worden activiteiten georganiseerd en vertegenwoordigen de bewoners richting de verhuurder. Het bestuur vormt de kern van de vereniging, zij sturen verschillende commissies aan die specifieke zaken aanpakken.

Woonbestuur

Het bestuur bestaat in ieder geval uit een voorzitter, penningmeester en secretaris. Zij vormen het Dagelijks Bestuur (DB) en zijn verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken. Samen met het Algemeen Bestuur (AB), dat uit commissievertegenwoordigers en bewoners bestaat, vormen zij het woonbestuur.

Momenteel (begin 2024) is er een interim-bestuur bestaande uit vier bewoners. We zullen binnen een paar maanden een Algemene Ledenvergadering organiseren om een officieel woonbestuur te worden en o.a. de statuten up to date te maken, zodat alle bewoners goed vertegenwoordigd zijn. Hier horen jullie binnenkort meer over.

Het bestuur houdt zich onder andere bezig met de leefbaarheid op het complex, en het onderhouden van contact met de SSH (over servicekosten, huuronderhandelingen, klachten) en de Gemeente Zeist. De commissies koppelen ook regelmatig terug naar het bestuur.

Zoals elke vereniging heeft de bewonersvereniging Statuten en een Huishoudelijk reglement.

Vergaderdata DB:

  • Algemene ledenvergadering (ALV): midden 2024 (datum en uitnodiging volgt)