Herhalingsbericht: Woonbestuursleden gezocht.


warandewoneninzeistDe bewonersvereniging Warande is nog steeds op zoek naar nieuwe enthousiaste woonbestuursleden. Wil jij de De Warande in Zeist leuker, gezelliger, schoner en beter maken & heb je daarvoor goede ideeën en tijd? Stuur dan je cv en motivatiebrief naar de huidige woonbestuursleden (woonbestuur@warande.net) zodat bij de komende ALV een nieuw bestuur kan worden samengesteld.

Het woonbestuur bestaat momenteel uit drie leden, te weten een voorzitter, penningmeester en secretaris. Het staat eenieder vrij om je op een dezer functies in te schrijven.

  • Voorzitter: Onderhoudt onder meer contacten met lokale organisaties, gemeente en SSH.
  • Penningmeester: Draagt zorgt voor een gedegen boekhouding van de vereniging met een blik op financiën bij Wombat.
  • Secretaris: Administreert vergaderingen van woonbestuur in de breedste zin van het woord.
  • Algemeen Bestuurslid: Het algemene bestuurslid kan bijdragen bij een van de eerder genoemde punten, tevens valt te denken aan het (in samenwerking met Wombat) organiseren van e.e.a.

Het woonbestuur vertegenwoordigt de belangen van de bewoners en is een zelfstandige vereniging. Voor een bijdrage aan het woonbestuur en het organiseren van activiteiten wordt door de SSH een jaarlijks budget vrijgemaakt. Daarnaast is er een apart budget voor grotere projecten.

Naast regulier contact met de SSH onderhoudt het woonbestuur ook contact met lokale organisaties, andere woonbesturen, de gemeente en uiteraard de bewoners.